Nasza firma

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Toruniu prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nasz potencjał osobowy to prawie 60-ęciu pracowników świadczących usługi kominiarskie w piętnastu oddziałach rejonowych.

Pracownicy zatrudnieni w Spółdzielni posiadają wysokie kwalifikacje kominiarskie, nie są im obce zagadnienia nowoczesnej techniki kominowej oraz przepisy z zakresu budownictwa i gazownictwa. Posiadają także umiejętności posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami pomiarowo-technicznymi.

Działająca od 1951 roku na rynku usług kominiarskich Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Toruniu współpracowała i do dziś współpracuje z innymi podmiotami gospodarczymi z branży kominiarskiej czy budowlanej.

W codziennej pracy kominiarza, który pozostaje zawodem zaufania publicznego, dużą uwagę zwracamy na współpracę z lokalnymi społecznościami, władzami jednostek samorządowych czy też jednostkami terenowymi Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Podstawowym przesłaniem towarzyszącym naszej działalności jest ochrona życia ludzkiego i mienia, zapobieganie pożarom budynków i zaczadzeniom.

Historia

Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Toruniu została założona 23 września 1951 roku w Cechu Rzemiosł Różnych w Toruniu przy ul. Św. Katarzyny 9/11, a następnie zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Toruniu 3 listopada 1951r.

Założycielami Spółdzielni było: 2 mistrzów kominiarskich, 9 czeladników i 12 uczniów rzemiosła kominiarskiego (razem 23 kominiarzy). Pierwszy jej Zarząd stanowili Prezes Anzelm Matykowski oraz Edwin Nelkowski i Zygmunt Marcinkowski.

Działalność społeczno-gospodarczą Spółdzielnia rozpoczęła 1 grudnia 1951r. Zasięg działalności gospodarczej obejmował teren byłego województwa bydgoskiego w 19 powiatach. W roku 1953 na bazie istniejących zakładów usługowych w południowo- zachodnich powiatach powołano samodzielną Spółdzielnię Kominiarzy w Bydgoszczy a Spółdzielni w Toruniu pozostawiono 10 powiatów na obszarze wschodnio-północnym. W takim zasięgu terenowym Spółdzielnia prowadziła działalność społeczno-gospodarczą do 1975 roku.

W okresie tym (od 1951 roku do 1975 roku) czterokrotnie usiłowano rozwiązać Spółdzielnię, dokonywać zmian reorganizacyjnych czy też łączyć z innymi spółdzielniami. Nie doszło jednak do tego przez zdecydowane działania i opór jej członków.

Lata 1975-1990 to okres działalności Spółdzielni jako Okręgowego Oddziału Krajowej Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich, okres najkorzystniejszy dla Spółdzielni pod względem ekonomiczno-inwestycyjnym.

W roku 1990 po rozwiązaniu KSPUK ponownie powstaje samodzielna Spółdzielnia pod nazwą Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Toruniu w granicach byłego województwa toruńskiego i włocławskiego po czym działalność zostaje rozszerzona o cztery zakłady rejonowe z województwa bydgoskiego.

W takim kształcie Spółdzielnia włącza się w działalność Korporacji Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe w Opolu. W 1991 roku jako członek wspierający, a w 1992 roku stworzyła Oddział Korporacji w Toruniu.

Obecnie Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą poprzez 14 zakładów kominiarskich działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i zatrudnia około 60-ęciu pracowników.

Spółdzielnia pracy kominiarzy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Internet-media.pl